Етапи

Информация

Кандидатстване за прием в І-ви клас се извършва по електронен път или с подаване на заявление /по образец/ в едно от желаните от родителите учебни заведения. Класирането и записване на деца в І-ви клас се извършва поетапно в определените в Правилник срокове и етапи.

Регистрация

15ти Май 2018 г. 8:00ч. до 25ти Май 2018 г. 18:00ч.
Етап1
Подаване на заявления за постъпване в I-ви клас в учебно заведение. Заявленията се подават по електронен път чрез попълване на електронната форма на страницата "Регистрация" или с подаване на заявление /по образец/ в едно от желаните учебни заведения.

Първо класиране

4ти Юни 2018 г. 12:00ч.
Етап2
Извършване на първо класиране и обявяване на резултатите. На 4.06.2018 г. всеки родител може да провери резултатите от класирането. Проверката става по два начина: индивидуално за всяко дете чрез въвеждане на данни за вход или в списъци, изнесени във всички училища.

Записване

6ти Юни 2018 г. 08:00ч. до 12ти Юни 2018 г. 18:00ч.
Етап3
Записване на приетите деца на първо класиране. Записването става на място, в съответното приемно училище, след предоставяне на писмена декларация от родител/настойник и всички изискуеми документи. Информация за документите тук.

Промяна на желанията

15ти Юни 2018 г. 08:00ч. до 21ви Юни 2018 г. 18:00ч.
Етап4
Родителите на неприетите на първо класиране деца могат да променят реда на желанията за прием при участие във второ класиране по два начина: чрез електронната система за записване или като подадат ново заявление в едно от желаните учебни заведения.

Второ класиране

27ми Юни 2018 г. 12:00ч.
Етап5
Извършване на финално класиране и обявяване на резултатите. На 27.06.2018 г. всеки родител може да провери резултатите от класирането. Проверката става по два начина: индивидуално за всяко дете чрез въвеждане на данни за вход или в списъци, изнесени във всички училища.

Записване

28ми Юни 2018 г. 8:00ч. до 6ти Юли 2018 г. 18:00ч.
Етап6
Записването на приетите деца на второ класиране. Писмената декларацията и другите необходими документи трябва да бъдат представени в съответното учебно заведение при записване. Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 10.07.2018 г.