Етапи

Информация

Кандидатстване за прием в І-ви клас се извършва по електронен път или с подаване на заявление /по образец/ в едно от желаните от родителите учебни заведения. Класирането и записване на деца в І-ви клас се извършва поетапно в определените в Правилник срокове и етапи.

Регистрация

14 Май 2024 г. 8:00ч. до 24 Май 2024 г. 18:00ч.
Етап1
Подаване на заявления за постъпване в I-ви клас в учебно заведение. Заявленията се подават по електронен път чрез попълване на електронната форма на страницата "Регистрация" или с подаване на заявление /по образец/ в едно от желаните учебни заведения.

Първо класиране

3 Юни 2024 г. 12:00ч.
Етап2
Обявяване на резултатите от първо класиране. Можете да проверите класирането на страница "Вход", като е необходимо въвеждане на ЕГН и парола за достъп. Списък с имената на децата, приети на първо класиране, ще бъде поставен и на видно място в училищата.

Записване

5 Юни 2024 г. 08:00ч. до 12 Юни 2024 г. 16:30ч.
Етап3
Записване на приетите деца на първо класиране. Записването става на място, в съответното приемно училище. Информация за документите можете да откриете на страница "Въпроси". Обявяването на останалите свободни места след първо класиране се извършва на 18.06.2024 г.

Промяна на желанията

19 Юни 2024 г. 08:00ч. до 24 Юни 2024 г. 18:00ч.
Етап4
Родителите на неприетите на първо класиране деца могат да променят реда на желанията за второ класиране или чрез "Вход" в системата или на място, в едно от избраните детски заведения. Могат да се извършват и нови регистрации на деца, които не са го направили до момента.

Второ класиране

28 Юни 2024 г. 12:00ч.
Етап5
Обявяване на резултатите от второ класиране. Можете да проверите класирането на страница "Вход", като е необходимо въвеждане на ЕГН и парола за достъп. Списък с имената на децата, приети на първо класиране, ще бъде поставен и на видно място в училищата.

Записване

2 Юли 2024 г. 8:00ч. до 9 Юли 2024 г. 16:30ч.
Етап6
Записването на приетите деца на второ класиране. Писмената декларация и другите необходими документи трябва да бъдат представени в съответното учебно заведение при записване. Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 11.07.2024 г.