Регистрация

Информация

Моля, попълнете формата по-долу, за да заявите своето желание за участие в класиране за прием в първи клас. За всяко дете от семейството е необходимо да бъде направена отделна регистрация. На посочения при регистрацията имейл адрес ще получите уникална парола, която Ви осигурява достъп до резултатите от класирането на съответното дете и последваща промяна на желанията. Допълнителна информация за всяко поле от регистрационната форма ще получите при посочването му с мишката.

Моля използвайте кирилица !

Информация за дете

 

Местоживеене на детето

Информация за местоживеене на детето

  Избира се района по местоживеене на детето от падащото меню, като се посочва и точния адрес. Трябва да се посочи и от колко години детето живее на посочения адрес, като това определя към коя група ще бъде причислено то (в зависимост от прилежащия район на всяко училище):

  ГРУПА 1:

  Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее над 3 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием.

  300 т.
  ГРУПА 2:

  Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее между 1 и 3 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием.

  200 т.
  ГРУПА 3:

  Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее под 1 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием.

  100 т. 
  ГРУПА 4:

  Дете с постоянен (или настоящ) адрес, който е извън съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием.

  1 т.


 • Деца, чиито брат или сестра до 12-годишна възраст (към датата на подаване на заявлението) са ученици в избраното училище, се разпределят в Група 1, независимо от постоянния/настоящия им адрес. Допълнително към това се начисляват и допълнителни 30 точки. За целта трябва да отбележите това обстоятелство към съответното училище в секция Избор на учебни заведения.
 • Имате право да посочите както постоянния адрес на детето, така и временна адресна регистрация (ако тя е различна), като можете да изберете по-благоприятния за вас адрес.
 • Ако не сте сигурни какъв е адресът на детето ви или имате нужда от повече подробности, разгледайте страница Въпроси.

 

Майка

(Ако детето няма майка, попълнете данните за баща тук, вместо в долната секция)

Баща

Допълнителна информация

Информация

Отбележете само тези критерии, които се отнасят до детето, което ще участва в приема. В случай, че за детето, което участва в приема, не се отнася нито един от посочените критерии, не отбелязвайте нищо.

Допълнителните критерии добавят определен брой точки към кандидатурата на съответното дете. Наличието на обстоятелствата, отговарящи на посочените критерии, трябва да бъдат удостоверени със съответните документи. В случай че такива документи не бъдат предоставени в учебното заведение в срока на записването, такова ще бъде отказано на класираното дете. Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират точните обстоятелства. Ако не го направят, промяната ще бъде извършена по служебен ред, за да може детето да участва на следващо класиране.

(+18 точки)

(+16 точки)

(+14 точки)

(+10 точки)

(+1 точкa)

(+1 точкa)

Избор на учебни заведения

Информация

Моля, изберете до 5 /пет/ училища, подредени по приоритетно желание. Всяко едно от избраните желания носи допълнителен брой точки към общия брой на детето за класирането му в съответното училище. Общият брой точки, използван при класирането на детето, е различен за всяко едно от учебно заведение.

"Първо желание" + 8 точки, "Второ желание" + 7 точки, "Трето желание" + 6 точки, "Четвърто желание" + 6 точки, "Пето желание" + 6 точки.

Изборът на поне 3 различни училища е препоръчителен.

+ 8 точки
+ 7 точки
+ 6 точки
+ 6 точки
+ 6 точка

Важна Информация

Декларирам, че попълнените данни са точни и отговарят на истината. При установяване на невярно декларирано обстоятелство при записване, детето ще бъде дисквалифицирано и ще може да участва едва на следващо класиране.