Регистрация

Информация

Моля, попълнете формата по-долу, за да заявите своето желание за участие в класиране за прием в първи клас. За всяко дете от семейството е необходимо да бъде направена отделна регистрация. На посочения при регистрацията имейл адрес ще получите уникална парола, която Ви осигурява достъп до резултатите от класирането на съответното дете и последваща промяна на желанията. Допълнителна информация за всяко поле от регистрационната форма ще получите при посочването му с мишката.

Важно: След като попълните всички данни и натиснете бутона "Запази", ще се появи втори екран на който да проверите данните. След като ги проверите, трябва отново да натиснете бутона "Запази", за да финализирате регистрацията.

Моля използвайте кирилица !

Важно: Регистрационната форма ще бъде достъпна на 15ти Май 2018 в 08:00. Ако сте отворили тази страница преди това, то в 08:00 трябва ръчно да презаредите страницата.

Информация за дете

 

Информация за местоживеене на детето

 • Избира се района по местоживеене на детето от падащото меню, като се посочва и точния адрес. Трябва да се посочи и от колко години детето живее на посочения адрес, като това определя колко основни точки ще получи детето:
  •    над 3 г. - 2000 т.,
  •    между 1 и 3 г. - 1500 т.,
  •    под 1 година - 1000 т.
  •    При калкулиране на точките за всяко отделно училище, ако училището е извън посочения район по местоживеене, то се начисляват 300 т., независимо в кой друг район е адреса на детето и от колко години живее там.

 • При подаване на документи за записване на място в училището (след като детето е класирано), ще бъде извършена проверка по служебен път в информационния масив на служба ГРАО за актуалния адрес на детето.
 • Имате право да посочите както постоянния адрес, така и временна адресна регистрация (ако тя е различна), като можете да изберете по-благоприятния за вас адрес.
 • В момента на раждане детето получава автоматично постоянния и временния адрес на майката и бива автоматично регистрирано в служба ГРАО. Ако тези адреси не са сменяни междувременно, би следвало да са същите като към момента на раждането. Ако не сте сигурни, можете да извършите проверка по ЕГН на детето си, за това къде се води адресната му регистрация. Това може да стане в Центъра за административно обслужване на гърба на Община Бургас, както и в Центровете за административни услуги на територията на Бургас, както и на следните телефони: 056/907526, 056/907524, 056/907521, 056/907520, 056/907525.
 • Периодът на местоживеене се калкулира считано към датата на отваряне на системата за регистрации за първо класиране за съответната година.
 • В случай, че в последните години е извършвана смяна от един на друг адрес, но и двата са в рамките на един и същ Район, то се посочва общия период на местоживеене за двата адреса.

Местоживеене на детето

 

Родител А

Родител Б

Информация

Отбележете само тези критерии, които се отнасят до детето, което ще участва в приема. В случай, че за детето, което участва в приема, не се отнася нито един от посочените критерии, не отбелязвайте нищо.

Допълнителните критерии добавят определен брой точки към кандидатурата на съответното дете. Наличието на обстоятелствата, отговарящи на посочените критерии, трябва да бъдат удостоверени със съответните документи. В случай че такива документи не бъдат предоставени в учебното заведение в срока на записването, такова ще бъде отказано на класираното дете.

Допълнителна информация

(+240 точки)

(+120 точки)

(+120 точки)

(+10 точки)

(+10 точки)

(+10 точки)

(+10 точки)

Информация

Моля, изберете до 5 /пет/ училища, подредени по приоритетно желание. Всяко едно от избраните желания носи допълнителен брой точки към общия брой на детето за класирането му в съответното училище. Общият брой точки, използван при класирането на детето, е различен за всяко едно от учебно заведение.

"Първо желание" + 8 точки, "Второ желание" + 7 точки, "Трето желание" + 6 точки, "Четвърто желание" + 6 точки, "Пето желание" + 6 точки.

Изборът на поне 3 различни училища е препоръчителен.

Избор на учебни заведения
+ 8 точки
+ 7 точки
+ 6 точки
+ 6 точки
+ 6 точки

Важна Информация

Декларирам, че попълнените данни са точни и отговарят на истината. При установяване на невярно декларирано обстоятелство при записване, детето ще бъде дисквалифицирано и ще може да участва едва на следващо класиране.

Регистрационната форма ще бъде достъпна на 15ти Май 2018 в 08:00.