Профил и Класиране

Информация

Използвайте ЕГН/личен номер и паролата, получена на имейл след регистрацията, за да влезете в профила на детето. Профилът Ви осигурява възможност за последваща промяна на желанията и/или корекция на данните, достъп до резултатите от класирането на съответното дете, както и друга допълнителна информация.

Кампанията за записване за учебната 2023 - 2024 година приключи!