Правила за записване


Правилата за учебната 2020/2021 година са в процес на публично обсъждане и ще бъдат публикувани тук след окончателното им одобрение. Можете да се запознаете с проекта на правилата на страницата на Община Бургас на адрес https://www.burgas.bg/bg/info/index/70