Правила за записване

Правилата за прием за учебната 2019/2020 година са в процес на корекции и ще бъдат публикувани след тяхното окончателно одобрение след 01 Март 2019. Моля проверете отново по-късно за актуална информация.