Правила за записване

ПРАВИЛА

ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година


Приемът на деца в І клас в учебни заведения на територията на Община Бургас се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на министъра на образованието и науката и Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1. Прием на деца в І клас се извършва по електронен път или с регистриране в електронната система в едно от желаните от родителите учебни заведения.

2. Заявления за постъпване в учебните заведения се подават от 15.05.2018г. до 25.05.2018г.

3. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 04.06.2018г. на електронната страница за прием и на видно място в съответното учебно заведение.

4. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано от 06.06.2018г. до 12.06.2018г. на място в съответното учебно заведение, където са приети.

5. Свободните места след първо класиране се обявяват на 14.06.2018г.

6. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 15.06.2018г. до 21.06.2018г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец в учебното заведение.

7. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 27.06.2018г., като записването на приетите деца се извършва от 28.06.2017г. до 06.07.2018г.

8. Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 10.07.2018г

 

9. Критерии за класиране:

Класирането при прием на деца в І клас в учебни заведения се осъществява на база  точкова система.

Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в учебното заведение. На място трябва да се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано в учебното заведение.

 

 

Основни критерии:

Точки:

1. Дете с постоянен /настоящ адрес, което живее над 3 г. на посочения адрес,  считано от датата на стартиране на системата за електронен прием

2 000 т.

2. Дете с постоянен /настоящ адрес, което живее между 1 и 3 г. на посочения адрес,   считано от датата на стартиране на системата за електронен прием

1 500 т.

3.  Дете с постоянен/настоящ адрес, което живее по-малко от 1г.,   считано от датата на стартиране на системата за електронен прием

1 000 т.

4.  Дете, чийто постоянен /настоящ адрес е различен от прилежащия район на училището

300 т.

5. Дете с трайни увреждания с 50 и над 50%

240 т.

6. Дете с двама починали родители

120 т.

7. Други деца от семейството, обучаващи  се в училището към 15.09.20018г.

120 т.

8. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище

120 т.

9. Дете със СОП

10 т.

10. Дете с един починал родител

10 т.

11. Дете близнак

10 т.

12. Трето и следващо дете в семейството

10 т.

 

  • Критерии на база избор на училище:
  • за първо желано училище – 8 точки;
  • за второ желано училище - 7 точки;
  • за трето желано училище - 6 точки;
  • за четвърто желано училище - 6 точки;
  • за пето желано училище - 6 точки

 

Сумата на точки от всички критерии се използва за база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано училище. Ако след прилагане на критерии за класиране броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата в съответното училище, децата се класират по реда на регистрация в електронната система.

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, НАМИРАЩИ СЕ В СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕНТЪРОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА

АДРЕС

Център за административни услуги

(ЦАУ)

1

„Михаил Лъкатник"

к-с „Славейков“

„Освобождение“

 

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА

                АДРЕС

Център за административни услуги

(ЦАУ)

1.

„Петко Рачев Славейков"

ул. ,,Цар Симеон І‘‘ №23

„Приморие“

2.

„Свети княз Борис І"

ул. „Кл. Охридски" №31

„Приморие“

3.

„Любен Каравелов"

ул. „ Любен Каравелов " №69

„Приморие“

4.

„Александър Г. Коджакафалията"

ул. „Стефан Стамболов“ №21

„Приморие“

 

 

 

 

5.

„Васил Априлов"

бул. ,,Сан Стефано‘‘ №88

„Зора”

6.

„Пейо Крачолов Яворов"

к-с „Лазур“, ул. "Карлово" №21

„Зора”

7.

„Братя Миладинови"

к-с „Братя Миладинови“

„Зора”

 

 

 

 

8.

„Антон Страшимиров"

к-с „Славейков“ до бл.28

„Освобождение“

9.

„Иван Вазов"

кв. Банево, "Хаджи Димитър" №8

„Освобождение"

10.

„Христо Ботев“

кв. Ветрен, ул. „Китен“ № 17

„Освобождение“

 

 

 

 

11.

„Георги Бенковски"

к-с „Зорница“ до бл.47

„Изгрев“

12.

„Свети Климент Охридски"

к-с „Изгрев“ до бл.49

„Изгрев“

13.

„Христо Ботев“

кв. Сарафово, ул. Ангел Димитров" № 71

“Изгрев“

14.

"Св. Климент Охридски"

кв. Рудник, ул. "П. Р. Славейков" №1

“Изгрев“

 

 

 

 

15.

"Елин Пелин"

к-с „Меден Рудник“ до бл.430

„Възраждане“

16.

"Найден Геров"

к-с „Меден Рудник“ ул.Въстаническа №38

„Възраждане“

17.

"Христо Ботев"

кв. Победа, ул. „Велека" №2

„Възраждане“

18.

„Васил Левски“

кв. Горно Езерово

„Възраждане“

 

 

 

 

19.

„Христо Ботев“

кв. Долно Езерово, ул. „П.Д.Петков" №28

„Долно Езерово“

 

 

 

 

20.

„Св. Св. Кирил и Методий“

с. Равнец, ул. „9 септември“ №71

с. Равнец

 

 

 

 

21.

„Васил Левски“

гр. Българово, ул. „Първи май " № 6

гр. Българово

 

 

 

 

22.

„Христо Ботев"

с. Маринка

с. Маринка

 


СРЕДНИ УЧИЛИЩА

АДРЕС

Център за административни услуги

(ЦАУ)

1.

„Св. Св. Кирил и Методий“

пл. „Св. Св. Кирил и Методий" № 1

„Приморие“

2.

„Иван Вазов“

ул. „Христо Ботев" № 42

„Приморие“

 

 

 

 

3.

„Димчо Дебелянов"

к-с „Славейков“ до бл. 5

„Освобождение“

4.

„Епископ Константин Преславски"

к-с „Славейков“ до бл.44

„Освобождение“

 

 

 

 

5.

„Йордан Йовков"

к-с „Изгрев“ до бл.16

„Изгрев“

6.

„Добри Чинтулов"

к-с „Изгрев“ до бл.30

„Изгрев“

7.

„Христо Ботев"

кв. Черно море

„Изгрев"

 

 

 

 

8.

„Петко Росен"

к-с „Меден Рудник“ до бл.404

„Възраждане“

9.

„Константин Петканов"

к-с „Меден Рудник“ до бл.446

„Възраждане“