ОУ "Александър Г. Коджакафалията"


Адрес: ул. Юрий Венелин 2
Лице за контакт: Людмила Боянова
Телефон: 0888799330 или 056 800240
Ел.поща: info-200241@edu.mon.bg