НБУ "Михаил Лъкатник"


Адрес: к-с Славейков, до бл.38
Лице за контакт: Снежка Височкова
Телефон: 588 799
Ел.поща: lakatnik@lakatnik.org

Пом. директор: 58 87 95
Канцелария: 588 800